ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่านครับ 

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ส่วนตัวครับ  เวปไซต์นี้ทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผมที่สอนนักศึกษาในแวดวงพุทธศาสนศึกษาเพื่อบริการสังคมในวงกว้าง คำถามที่ตอบในเวปไซต์นี้โดยมากมาจากนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลักซึ่งอาจารย์ท่านอื่นๆได้รวบรวมให้บ้าง นักศึกษาถามอาจารย์โดยตรงบ้าง ผมเห็นว่านักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ อาจจะมีคำถามทางพระพุทธศาสนาในลักษณะเดียวกันจึงได้เลือกมาตอบลงในเวปไซต์นี้เพื่อให้สาธารณ ชนในวงกว้างได้อ่านด้วย ถ้ามีเวลาว่าง ผมจะอัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจด้วยครับ

ถ้าเห็นว่าเนื้อหาสาระในเพจนี้มีประโยชน์ก็ช่วยนำไปแชร์ให้คนไทยอื่นๆ ได้รับทราบกันด้วยนะครับ ขอขอบคุณมาก หวังว่าปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆ ท่านครับ

                                                                                                           ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
 

 
 


  

 

 

 


 


       

"บทความในเวปไซต์นี้มุ่งเผยแผ่หลักคิดหรือวัฒนธรรมแบบพุทธเป็นธรรมทานเพื่อบริการความรู้ทางพระพุทธศาสนาสู่สาธารณชนในวงกว้าง ท่านผู้อ่านท่านใดมิได้มุ่งแสวงหากำไร ท่านสามารถนำข้อความจากเวปไซต์นี้ไปโพสต์หรือลงพิมพ์ในที่ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผม แต่ขอให้ระบุที่มาคือผู้เขียนและเวปไซต์นี้ด้วย ผมก็พอใจแล้วครับ"
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
พุทธศักราช 2550