หน้าแรก ติดต่อเรา เว็บบอร์ด ข่าว  
www.bodhinand.com
  Search :
 English
   - A   + A


 
 

ยินดีต้อนรับค่ะ 

 ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ส่วนตัวของ  อาจารย์ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์  อาจารย์ปฐมพงษ์เป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม  เวปไซต์นี้ทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของท่านอาจารย์ที่สอนนักศึกษาในแวดวงพุทธศาสนศึกษาเพื่อบริการสังคมในวงกว้าง

คำถามที่ตอบในเวปไซต์นี้โดยมากมาจากนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลักซึ่งอาจารย์ท่านอื่นๆได้รวบรวมให้บ้าง นักศึกษาถามอาจารย์โดยตรงบ้าง อาจารย์เห็นว่านักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ อาจจะมีคำถามทางพระพุทธศาสนาในลักษณะเดียวกันจึงได้เลือกมาตอบลงในเวปไซต์นี้เพื่อให้สาธารณ ชนในวงกว้างได้อ่านด้วยค่ะ

ถ้ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็ส่งมาได้นะค่ะที่ bodhinanda@gmail.com ค่ะ Download CV of Pathompong
  Bodhiprasiddhinand 
(ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ) ได้ที่นี่ Click
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ให้สัมภาษณ์นักข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 ว่าด้วยนิธิน้อย คชวัตรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


แนะนำหนังสือใหม่ 
 
’’เนื้อหาหลายตอนของเวปไซต์นี้ ได้รวบรวมเป็นเล่มและพิมพ์จำหน่ายในชื่อว่า

พระพุทธเจ้าตรัสสอน ผมนำมาตอบให้คุณ (2 เล่มจบ)

มีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปครับ’’
(รูปปกหนังสือถ่ายที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

วารสารใหม่ได้มาตรฐานนานาชาติ

       หลักสูตรปริญญาเอก สาขาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกวารสารใหม่ ชื่อ Thai International Journal For Buddhist Studies (TIJBS) เพื่อเป็นเวทีในการจัดพิมพ์งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่โดดเด่น โดยฉบับแรกได้รับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์จาก ปตทสผ. ทั้งนี้ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เป็นผู้จำหน่าย ในราคาเล่มล่ะ 250 บาท ทั่วประเทศ
       วารสาร ยินดีต้อนรับบทความที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อนำลงพิมพ์ หากท่านมีงานวิจัยที่มีคุณภาพโปรดติดต่อมายัง ผศ. ดร. ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ได้ที่ shpbp@mahidol.ac.th

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 


พระพุทธศาสนากับการครองเรือน
(Buddhism and Household Life)

- รักชอบกับคนต่างศาสนา จะเปลี่ยนศาสนาดีมั้ยค่ะ?
- สามีถูกเสน่ห์คุณไสยจะแก้อย่างไร?
- คู่แท้มีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ?

- เพื่อนผมมีชาวมุสลิมมาชอบ ชาวพุทธจะแต่งงานกับชาวมุสลิมได้หรือเปล่าครับ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระพุทธศาสนากับการเมือง

(Buddhism and Politics)

 

- คำถาม-คำตอบ ทำไมต้องบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ"?
- โต้เมตตานันโท ภิกขุกรณีค้านมิให้บัญญัติ "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ" ในรัฐธรรมนูญ
- โต้ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง กรณีค้านมิให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ
- ขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนรวมพลัง
- ขอคารวะพระสงฆ์ที่ประท้วงหน้ารัฐสภา
- เป็นอย่างนี้ทุกที
- โต้คุณมีชัย ฤชุพันธ์ (ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
- เหตุผลที่ชาวพุทธไม่ควรเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550
- พระ ว. วชิรเมธีไม่อยากให้มีทั้งเสื้อแดง-เสื้อเหลือง อาจารย์คิดอย่างไร?
- รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะจะอยู่ได้นานแค่ไหน?
- โอกาสรอดของรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- คำนิยามเสื้อแดง, เสื้อเหลืองและสีขาวริบบิ้น
- อาตมาคิดว่าสันติอโศกกำลังมีบทบาททางเอเอสทีวีมากเกินไป?
- สังคมไทยจะมีโอกาสเป็นสังคมยูโทเปียหรือไม่?

- ถ้ายุบสภาปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า อภิสิทธิ์จะเป็นนายกอีกสมัย!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วัฒนธรรมพุทธหรือวิถีพอเพียง

(Buddhist Traditions and Culture)

    ความสำคัญของวัฒนธรรมพุทธ 

       "เหตุใดวัฒนธรรมพุทธจึงสำคัญ? เพราะวัฒนธรรมพุทธถ้ายึดถือปฏิบัติ จะช่วยให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่า เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย มนุสฺสา จุตา มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ...เทเวสุ ปจฺจาชายนฺติ…เอเตวพหุตรา สตฺตา เย มนุสฺสา จุตา…นิรเย ปจฺจาชายนฺติ, ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ, ปิตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ’ (สํ.มหา.19/3793/586-7) แปลว่า ‘ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหล่าสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดามีน้อยมาก ส่วนใหญ่นั้นตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เกิดเป็นสัตว์นรกในนรกโลกบ้าง เกิดเป็นเปรตในเปรตโลกบ้าง"
       "ดังนั้น ถึงแม้ว่าคนร่วมสมัยทุกวันนี้จำนวนมากจะปฏิเสธวัฒนธรรมพุทธ เช่น การประพฤติพรหมจรรย์, หรือดูถูกการรักนวลสงวนตัวซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่ได้จากพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ช่าง ขอให้ท่านที่เห็นคุณค่าได้ช่วยกันบอกกล่าวลูกหลาน หรือบุตรธิดาของตนเองให้ยึดในวัฒนธรรมพุทธก็พอ เพราะทั้งหญิงทั้งชายที่ไม่รักนวลสงวนตัว มักมากในกามารมณ์, คนมีส่วนในการมอมเมาสังคมด้วยอบายมุข เช่น เจ้าของผับ อาบ อบ นวด, เจ้าของร้านขายสุรายาเมา, คนมีส่วนเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร ฯลฯ อันเร่งให้สังคมเสื่อมจากศีลธรรมมากยิ่งขึ้น คนเหล่านี้ทั้งหมด ล้วนแต่กำลังบ่ายหน้าไปสู่อบายภูมิทั้งสิ้น"
 

ชาวพุทธกับความจงรักภักดี 

       ’’ชาวพุทธที่ประกอบอาชีพด้วยการขายเหล้าเบียร์, เจ้าของบริษัทผลิตเหล้าเบียร์, เจ้าของสถานบริการอาบอบนวด, สำนักพิมพ์และนายทุนที่ผลิตสื่อลามก อนาจาร, บรรดาเจ้าของหนังสือพิมพ์ต่างๆ & คอลัมนิสต์ที่เขียนสนับสนุนส่งเสริมนู๊ดหรือสื่อลามกอนาจาร, บรรดานักการเมืองหรือข้าราชการที่ทุจริตฉ้อราษฏร์บังหลวงทั้งหลาย ฯลฯ ควรจะตรวจสอบพฤติกรรมตนเองได้แล้วว่าที่ตนเองบอกว่ารักในหลวงและอยากทำเพื่อในหลวงนั้นสักว่าพูดแต่ปากหรือจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น? พฤติกรรมพวกท่านที่มอมเมาสังคมไทยด้วยมิจฉาชีวะให้แย่ลงทุกๆวันนั้น ไม่เหมาะสมเลยที่จะอ้างว่ารักในหลวงและอยากทำเพื่อในหลวงเพราะพฤติกรรมพวกคุณกัดกร่อนคุณธรรมในแผ่นดินไทยและทำให้แผ่นดินไทยที่ในหลวงทรงห่วงใยมาตลอดนี้แย่ลงกว่าเดิมไปทุกเมื่อเชื่อวัน หรือว่าพวกคุณดีแต่สนองพระราชดำริด้วยปาก? ’’
 

เตือนสติพรรคที่จะเข้าร่วมตั้งรัฐบาล

       ’’ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุข เรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้’’ 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพระราชพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี วันที่ 11 ธันวาคม 2512

        นายธนาคาร "หน้าเลือด" ยุคเศรษฐกิจตกต่ำ "เรื่องเศรษฐกิจนี้พูดขึ้นมาทีไร ผมจะรู้สึกเกรียดขี้หน้าพวกบรรดานายธนาคารหน้าเลือดทุกที ผมเรียกบรรดาพวกนี้ว่า "ไอ้พวกหน้าผี" ครับ เพราะกลุ่มบรรดาผู้บริหารธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์ที่เล็งผลกำไรอย่างหน้าเลือดนั้น ผมว่าน่าจะเป็นพวกบรรดาเปรตมาเกิดครับเพราะความโลภของพวกนี้เกินไปที่มนุษย์ธรรมดาที่มีศีลธรรมจะมีกัน"

(คำถาม-คำตอบธันวาคม 2551)

- คิดอย่างไรค่ะที่นักศึกษาชาย-หญิงจับมือถือแขนกันในรั้วมหาวิทยาลัย?
- กำเนิดมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนามีมาอย่างไรครับ?
- รู้สึกเพลียบุญเบื่อการเรี่ยไรจะทำอย่างไรค่ะ?
- อยากทราบว่าทำกรรมอะไรไว้ พ่อแม่จึงไม่รักค่ะ? จะแก้อย่างไร?
- คัมภีร์พระเวทแต่เมื่อไหร่
- คนร่วมเผยแพร่สื่อนู๊ด โป๊ เปลือยหรืออนาจารจะรับผลอย่างไร?

- "เฒ่าหัวงู" มาจากไหน? ผู้ชายมีวิธีจีบผู้หญิงอย่างไรค่ะ?
- หลวงตามหาบัวเป็นพระอรหันต์หรือไม่?
- ชาร์ล ดาร์วินเป็นคน "ฆ่าพระเจ้า" จริงหรือไม่
-เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ จะเรียนปริญญาเอกพุทธศาสนศึกษาได้หรือไม่?
- มองกรณีเด็กชายเคอิโงะในแง่ธรรมะได้ยังไงค่ะ?
- ชาวพุทธทำไมไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกล่ะค่ะ?

- ยุคนี้สมัยนี้เราควรฝากพระพุทธศาสนาไว้ที่ใครดี?
- ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุขท่ามกลางหนี้ค่ะ?
- คุณกำลังเป็นนักบริโภคนิยมหรือเดินตามวิถีพุทธ?
- เทวดามีการจีบกันและมีเพศสัมพันธ์กันมั้ย?

- ทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษาอังกฤษเหมือนอาจารย์?
-
หลักคิดสำหรับนักศึกษาหญิงที่อยากมีแฟน
- พระพุทธศาสนาแนะให้ชาวพุทธรักษาสุขภาพกายและใจอย่างไร?
- ขึ้นคานเป็นผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วค่ะ? (คำถาม-คำตอบประจำเดือนสิงหาคม 2552)
- การถวายบุหรี่หรือสื่อลามกเป็นทานหรือไม่? (คำถาม-คำตอบ ประจำเดือนสิงหาคม 2552)
- อยากเกิดเป็นผู้หญิงครับจะทำอย่างไร? (คำถาม-คำตอบประจำเดือนกันยายน 2552)
- คนทำสังฆเภทตกนรกขุมไหน? (คัดจากคำถาม-คำตอบประจำเดือนสิงหาคม 2552) 
- จริงหรือไม่ที่คนผิดศีลข้อ 3 จะทำให้เกิดเป็นกะเทย? (คัดจากคำถาม-คำตอบประจำเดือนกรกฎาคม 2550)
- พระกรรมฐานกับพระป่าต่างกันหรือไม่ครับ? (คัดจากคำถาม-คำตอบประจำเดือนสิงหาคม 2552)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระพุทธศาสนากับโหราศาสตร์

(Buddhism and Astrology)


จรรยาบรรณนักโหราศาสตร์แต่โบราณ
 

       "ข้าาพเจ้าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าค้นคว้าความลี้ลับของวิชาโหราศาสตร์ได้แล้ว ข้าพเจ้าจะขอรู้ไว้เพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ต้องการทราบปัจจุบันอนาคตโดยทั่วๆไปเท่านั้น ข้าพเจ้าจะไม่ถือเอาวิชาโหราศาสตร์เป็นหนทางหากิน คณะหอแก้วในพระบรมมหาราชวังมีมารยาทอย่างใด ข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติตามนั้นทุกประการ ข้าพเจ้ายังไม่ลืมคำประณามในหน้าต้นของตำรับโหราศาสตร์ซึ่งท่านบันทึกไว้ว่า

    1.ผู้ใดศึกษาวิชาโหราศาสตร์ทางคำณวน จะต้องเป็นวัณโรค มิฉะนั้นก็จะพูดพร่ำอย่างคนบ้าน้ำลาย
    2. ผู้ใดรับจ้างเขาทำพิธีกรรมทุกประการในวิชาโหราศาสตร์ จะต้องเป็นกระยาจกเข็ญใจ อย่างเที่ยงแท้ที่สุด
    3.ผู้ใดรับจ้างเอาเงินทองเขาพยากรณ์ดวงชาตาหรือให้ฤกษ์ยามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม โดยรับจ้างเขาเป็นเงินทองตอบแทนชีวิตจะต้องประสบกับความอัปภาคทุกสถานไม่ช้าก็เร็ว"

"อายัณโฆษ"

- ดวงคนเคยรวยและนารีอุปภัมภ์เป็นอย่างไรค่ะ?
- อยากให้ท่านอาจารย์วิจารณ์รายการศึกสิบสองราศีครับ?
- อยากให้วิจารณ์ดวงคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ว่าจะมีโอกาสเป็นนายกหรือเปล่า?
- นิยามคำว่า ’หมอดูกระบือๆ’ ในสังคมไทยยุคใหม่ (คำถาม-คำตอบ ประจำเดือนกันยายน 2552)
- ถูกผู้ชายทิ้งค่ะ จะแก้ดวงอย่างไรค่ะ (คำถาม-คำตอบ ประจำเดือนกันยายน 2552)   
- ดวงของฮุนเซน (คัดจากคำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนาประจำเดือนสิงหาคม 2552)
- หมอดูสามารถดูได้ด้วย ’ญาณ’ จริงหรือเปล่าค่ะ? (คัดจาก-คำถามคำตอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552)
- ดวงบ้านดวงเมืองในช่วงเสื้อแดงชุมนุมใหญ๋

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทความทางวิชาการ

(Academic Papers)

- สุชีพ ปุญญานุภาพ : ชีวิตและผลงาน (Sujib Punyanubhab : His Life and Work)
- ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย : ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
- พระปริตรในพระพุทธศาสนาและคัมภีร์อถรรพเวทของพราหมณ์
-บทความเขียนตามหัวข้อที่รับเชิญ : "ประสบการณ์ในฐานะเป็นนักศึกษาวิจัยในประเทศอังกฤษ"
- ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี
- จรรยาบรรณนักวิจัยทางพระพุทธศาสนา

- Buddhism and Good Governance 
- ลักษณะสำคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก : สิ่งที่พึงเรียนรู้จากอ๊อกฟอร์ด (ตอนที่ 5)
-ความเห็นต่อกรณีจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2011 โดย The Times Higher Education Supplement (THES) "กรณ์ จาติกาวณิช จะช่วยยกอันดับ (ranking) มหาวิทยาลัยไทยได้อย่างไร?
- A Book Review: ’Forest Recollections: Wandering Monks in Twentieth - Century Thailand’


 

 

 


 
 

        

"บทความในเวปไซต์นี้มุ่งเผยแผ่หลักคิดหรือวัฒนธรรมแบบพุทธเป็นธรรมทานเพื่อบริการความรู้ทางพระพุทธศาสนาสู่สาธารณชนในวงกว้าง ท่านผู้อ่านท่านใดมิได้มุ่งแสวงหากำไร ท่านสามารถนำข้อความจากเวปไซต์นี้ไปโพสต์หรือลงพิมพ์ในที่ต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผม แต่ขอให้ระบุที่มาคือผู้เขียนและเวปไซต์นี้ด้วย ผมก็พอใจแล้วครับ"
ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
พุทธศักราช 2550

 
www.bodhinand.com หน้าแรก ติดต่อเรา เว็บบอร์ด ข่าว
 
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.  
Broadband
free-counter-plus.com
Broadband